Náhradní plnění

Nákupem výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, podpoříte jejich práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Co je náhradní plnění?

Je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

  • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
  • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
  • kombinovat odvod státu a náhradní plnění
  • je to nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Co není náhradní plnění?
Náhradní plnění není skrytá daň pro zaměstnavatele. Není to ani zbytečná ani obtěžující povinnost.


Proč vzniklo?
Náhradní plnění je příspěvkem společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích směrovaným k ohrožené skupině osob se ZP na trhu práce.


K čemu slouží?
Náhradní plnění slouží k aktivní obchodní podpoře.
Umožňuje zaměstnavatelům OZP vytvářet a udržovat kvalitní pracovní místa pro osoby se ZP.
Je nejúčinnější prevencí před růstem daní nebo jiných forem sociálních výdajů.