O nás / About Us

~ English text below ~

Jihočeská společnost Dita výrobní družstvo invalidů Tábor existuje na českém trhu už více než 60 let, byla založena už v roce 1956. Za tuto dobu se táborské výrobní družstvo invalidů zařadilo po bok nejdůležitějších českých firem s různorodými výrobky hojně žádanými nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí – Dita Tábor VDI exportuje 80 procent své produkce do zemí Evropské unie a ostatních států.

Vedle dlouholeté tradice přispívají ke kvalitě výrobků společnosti hlavně moderní technologie. Výroba ve všech čtyřech divizích, mezi něž patří kovovýroba, výroba textilu, plastu a specializované montáže, se pomocí neustálých inovací stále rozvíjí a zdokonaluje. Díky tomu mohou všechny obory činnosti a jejich výrobky prokázat svou kvalitu skvělými referencemi od klientů.

            

Ještě v jedné oblasti podnik DITA na českém trhu vyniká. Je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním. Z celkového počtu 230 zaměstnanců je to více než 50 %. Na pracovištích vedle sebe pracují zdraví lidé a zdravotně handicapovaní občané a družstvo tak dokazuje, že i na tomto jedinečném spojení může úspěšná společnost položit pevné základy a nabídnout tak handicapovaným lidem smysluplné pracovní pozice.

Z vyhlašování nejlepších firem Jihočeského kraje roku 2016 si DITA k 60. narozeninám odnesla dva krásné dárky. Získala titul Odpovědná firma kraje 2016 a v kategorii Firma roku 2016 obsadila druhé místo. 

  

The South Bohemian company Dita production cooperative for the disabled Tábor has existed on the Czech market for more than 60 years, it was founded in 1956. During this time, the Tábor production cooperative of the disabled has become one of the most important Czech companies with various products, which are much sought after products not only in the country, but also abroad. Dita production cooperative for the disabled Tábor exports 80 percent of its production to European Union countries and other countries.

In addition to a long tradition, modern technologies mainly contribute to the quality of the company's products. Production is in four divisions, including metal production, textile, plastic production and specialized assembly. All divisions are constantly evolving and improving through constant innovation. Thanks to this, all fields of activity and their products can prove their quality with excellent references from clients.

Yet in one area DITA company on the Czech market stands. Dita is an important employer of people with disabilities. Of the total number of 230 employees, this is more than 50 %. Healthy people and people with disabilities work side by side in workplaces. The production cooperative proves that even on this unique connection, a successful company can lay a solid foundation and the cooperative is able to offer meaningful job positions to disabled people.

DITA was awarded the title of The Responsible Company of the Region 2016. In category the Company of the Year 2016 it took second place in the announcement of the best companies in the South Bohemian Region of 2016.